Uprawa konopii włóknistej w Polsce

Produkty zawierające w swoim składzie konopie są coraz bardziej popularne. Jednak o ile w Polsce uprawa konopi indyjskich jest nielegalna, to już uprawa konopi włóknistej sativa jest możliwa i całkowicie legalna, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, na uprawę konopi włóknistej sativa wymagane jest zezwolenie, a sama uprawa musi być prowadzona zgodnie z określonymi parametrami.

Przepisy prawa, czyli uprawa konopi włóknistej sativa pod nadzorem.

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona jedynie na potrzeby przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, kosmetycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi w innym celu jest w Polsce zabroniona. O zezwolenie na uprawę konopi włóknistej sativa może starać się przedsiębiorca lub rolnik, ale tylko wtedy, jeśli nie był wcześniej karany za nielegalne czyny związane z art. 63, 64 lub 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli np. za nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki.

Art. 63.
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, lub konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.

Art. 64.
Kto zabiera, w celu przywłaszczenia, środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 65.
Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste, podlega karze grzywny.

Przed rozpoczęciem uprawy należy zorientować się jakie regulacje uchwalił sejmik wojewódzki, który decyduje o warunkach uprawy konopi włóknistej sativa. Zgodnie z prawem sejmik decyduje o powierzchni uprawy i jej rejonizacji. Oznacza to, że osoba decydującą się na rozpoczęcie uprawy może do niej przystąpić na wyznaczonym terenie i tylko na powierzchni ściśle wyznaczonej przez organ administracji. Samowolne decydowanie o miejscu i wielkości uprawy wiąże się w Polsce z surowym karami.

Szczegółowych informacji, łącznie z wykazem niezbędnych dokumentów warto zasięgnąć na stronie www. biznes.gov.pl, gdzie zostały podane wszystkie warunki uzyskania zezwolenia na uprawę konopi włóknistej sativa.

Konopie siewne – uprawa na miarę XXI wieku

Konopie włókniste (siewne) to roślina, która potrzebuje dużego nawożenia organicznego (kompost, obornik) i mineralnego. Gleby, które zapewnią znakomite plony, to gleby żyzne i głębokie, które są bogate w składniki odżywcze. Bardzo dobrym terenem pod uprawę konopi włóknistych jest pole wcześniej wykorzystywane do uprawy np. roślin motylkowych. Przygotowanie pola pod uprawę konopi włóknistych powinno ograniczać się do zimowej orki i wiosennego spulchnienia gleby. Do nawożenia uprawy warto wykorzystać nawozy fosforowe i potasowe. Pomimo małych potrzeb rośliny te są niezwykle wydajne. Średni dochód z 1 ha wynosi około 4-5 tys. zł.

Produkty, które powstają z konopi siewnych zyskują na popularności i coraz więcej konsumentów interesuje się właściwościami tych niezwykłych roślin. Chyba najbardziej popularne stają się produkty spożywcze, czyli przede wszystkim olej konopny, ale również inne produkty żywnościowe z dodatkiem konopi. Bardzo popularne są wszelkiego rodzaju maści i kremy o działaniu przeciwbólowym. Pozostałe produkty to m.in. tkaniny, papier, biomasa oraz pasza dla zwierząt. Z roku na rok popularność upraw konopi w Polsce rośnie. W 2013 roku w całej Polsce uprawy zajmowały 300 ha, by w 2018 roku taki wynik zanotowało samo województwo świętokrzyskie.

Popularność konopi włóknistych wywiera presję na administracji rządowej, dzięki czemu przepisy są coraz bardziej przyjazne dla potencjalnych plantatorów. Jeśli jeszcze kilka lat temu, sejmiki wojewódzkie nie wydawały zgody na rozpoczęcie uprawy konopi, to teraz się to zmienia. W dalszym ciągu jest to długa i żmudna procedura, jednak pozwolenia są wydawane. Naprzeciw rolnikom wychodzą również konsumenci, którzy rozumieją jak bardzo wartościowe są konopie i są zainteresowani produktami wytwarzanymi na bazie tych roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *