CBD a NIETRZYMANIE MOCZU

Objawy polegają na niekontrolowanym wydalaniu moczu, zwykle z powodu słabych mięśni Kegla, stanu zapalnego lub uszkodzenia nerwów. Jest to również dolegliwość najczęściej związana ze stwardnieniem rozsianym lub chorobą Parkinsona.

badania kliniczne

W tym badaniu podawany był pacjentom THC i CBD w proporcji 1:1 w zakresie 2,5-120mg/ 24 godziny.

Pod koniec każdego dwutygodniowego okresu obserwacji oceniane było nasilenie i częstotliwość objawów w liczbowych skalach ocen według wskaźnika Barhela.

Wyniki są jednoznaczne: ulga w bólu, u pacjentów którym podawano THC i CBD była nieporównywalnie większa, aniżeli u pacjentów, którym podawano placebo.

Zaburzenia kontroli pęcherza poprawiły się znacznie. Trzech pacjentów miało przejściowe niedociśnienie, spowodowane zbyt szybkim podawaniem THC.

Wniosek z tych badań jest taki, iż CBD i THC łagodzą objawy neurogenne, nie reagujące na standardowe leczenie szpitalne.

Niepożądane skutki są przewidywalne i ogólnie dobrze tolerowane przez organizm ludzki. Opublikowano w US National Library of Medicine.

badania kliniczne

Badanie miało na celu potwierdzenie, że CBD I THC może pomóc złagodzić objawy problemów z układem moczowym, wywołanym przez stwardnienie rozsiane.

Stwierdzono, że CBD i THC powodowało zmniejszenie ilości epizodów nietrzymania moczu, pacjenci odczuwali mniej bólu, lepiej spali. Opublikowano w Multiple Sclerosis Journal.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *