CBD a stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM)- jest przewlekłą chorobą ośrodka nerwowego w którym to dochodzi do wieloogniskowych uszkodzeń tkanki nerwowej .

Stwardnienie rozsiane  zostało po raz pierwszy opublikowane przez Jeana-Martina Charcota w 1868 roku.

Choroba ta najczęściej dotyka ludzi młodych pomiędzy 20 a 40. rokiem życia jest nieznaczna przewaga zachorowań u kobiet.

W ogólnym rozumieniu choroba ta dotyczy komórek nerwowych (neuronów ), glejowych komórek odpornościowych mózgu( mikroglej) w której to dochodzi do uszkodzeń otoczki mielinowej wokół komórek nerwowych. Co hamuje przekazywanie impulsów wzdłuż dróg nerwowych w mózgowiu i w rdzeniu kręgowym.

W chwili obecnej uważa się, iż SM jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy zwalcza komórki własnego organizmu.

Niektórzy naukowcy widzą dużą zależność pomiędzy występowaniem SM a konsumpcją mleka krowiego.

Niektórzy badacze wskazują na znaczny niedobór witaminy D w okresie dorastania.

SM może powodować wiele objawów i zespołów objawów, są to najczęściej zaburzenia ruchowe, czuciowe, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, zaburzenia autonomiczne, zespoły bólowe oraz objawy psychiatryczne takie jak zaburzenia poznawcze i nastroju oraz towarzyszące mu chroniczne zmęczenie.

Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przyczyn niesprawności u ludzi młodych. 

badania kliniczne

Badanie było przeprowadzone na 30 letnim pacjencie, z SM który palił papierosy za marihuaną.

Efekt oceniono za pomocą oceny klinicznej badania elektromiograficznego odruchu zginania nóg i elektromagnetycznego rejestrowania drżenia rąk.

 Stwierdzono, iż kannabinoidy wywierają silny korzystny wpływ na pacjenta.

badania kliniczne

Podczas tego badania programu rehabilitacji szpitalnej wzięło udział 57 pacjentów.

Grupie pacjentów podawane były kapsułki z wyciągu konopi indyjskiej w dawce 2,5 mg (THC) i 0,9 mg (CBD)Drugiej grupie rozpoczęto fazę od 15 do 30mg THC zwiększaną na dobę o 5 mg .

Podczas programu rehabilitacji szpitalnej 57 pacjentów wzięło udział w prospektywnym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu krzyżowym kapsułek wyciągu z konopi indyjskich standaryzowanych na 2,5 mg tetrahydrokanabinolu (THC) i 0,9 mg kanabidiolu (CBD) każdy. Pacjenci z grupy A rozpoczęli fazę eskalacji leku od 15 do maksymalnie 30 mg THC o 5 mg na dobę.

 Badani byli poddawani testom  na częstotliwość występowania skurczów (skala Ashwortha) oraz  wskaźnik mobilności Rivermead.

Stwierdzono, że stosowanie konopi było bezpieczne i miało tolerowane skutki uboczne, jednocześnie zmniejszając liczbę napadów skurczowych.

badania kliniczne

Badanie było przeprowadzone na 66 pacjentach z stwardnieniem rozsianym .

Pacjentom podawany był spray do jamy ustnej zawierający (THC i CBD) w dawce 2,7mg THC i 2,5 CBD jako wspomagające leczenie przeciwbólowe. A pacjenci mogli sobie sami dawkować do maksymalnych 48 dawek w przeciągu 24 godzin .

WNIOSKI:

Lek na bazie marihuany (THC i CBD) skutecznie zmniejsza ból i zaburzenia snu u pacjentów z centralnym bólem neuropatycznym związanym ze stwardnieniem rozsianym i jest w większości dobrze tolerowany.

Publikowanym w journal Neurology.

badania kliniczne


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *