CBD a Zespół stresu pourazowego (PTSD)

PTSD jest to zaburzenie psychiczne będące formą reakcji na szokujące i traumatyczne wydarzenia, które to przekraczają zdolności do radzenia sobie z adaptacją danej sytuacji.

Do takich wydarzeń zalicza się działania wojenne, kataklizmy, katastrofy, wypadki komunikacyjne, bycie ofiarą gwałtu, napaści molestowania, porwania, otrzymania diagnozy lekarskiej zagrażającej życiu.

PTSD objawia się napięciem lękowym, uczuciem wyczerpania, poczucie bezradności, gwałtownych mimo woli wspomnień traumatycznych, koszmarów sennych.
PTSD ma charakter zmienny, ale w większości przypadków można oczekiwać ustąpienia objawów .

badania kliniczne

Jego celem było zbadanie dostępności receptorów kannabinoidowych CB1 w mózgu ludzi cierpiących na PTSD poprzez skanowanie mózgu. Stwierdzono, że osoby cierpiące na zaburzenie wydają się mieć nieprawidłowości, powodując nierównowagę. Sugeruje to, że CBD full dimension może przynieść korzyści terapeutyczne osobom cierpiącym na PTSD i pomaga w regulacji ich lęku. Badanie to otworzyło drogę do dalszych badań w tej dziedzinie. Opublikowano w czasopiśmie Molecular Psychiatry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *