CBD jako alternatywa dla antybiotyków

W Kalifornii 23 czerwca 2019 r. w miejscowości San Francisco zostały przedstawione nowe badania, które wykazały, że Cannabidiol jest aktywny wobec bakterii Gram-dodatnich, w tym tych odpowiedzialnych za wiele poważnych zakażeń (między innymi Staphyloccocus aureus i Streptococcus pneumoniae), o sile działania podobnej do ustalonych antybiotyków, takich jak wankomycyna lub daptomycyna.

Prace prowadzone przez dr Marka Blaskovicha z University of Queensland’s Institute for Molecular Bioscience’s Center for Superbug Solutions, we współpracy z Botanix Pharmaceuticals Ltd., wykazały, że kannabidiol był niezwykle skuteczny w zabijaniu szerokiej gamy bakterii Gram-dodatnich, w tym bakterii, które stały się odporne na inne antybiotyki i nie traciły skuteczności po długim leczeniu.

„Biorąc pod uwagę udokumentowane działanie przeciwzapalne kannabidiolu, istniejące dane dotyczące bezpieczeństwa u ludzi i potencjał różnych dróg podawania, jest to obiecujący nowy antybiotyk, warty dalszych badań”, powiedział dr Blaskovich. Uważa on, że wyniki tych badań pozwalają żywić nadzieję, na to, że w przyszłości CBD będzie mogło zastąpić tradycyjne antybiotyki. Konieczne są jednak dalsze badania w tym zakresie.

„Kombinacja naturalnej aktywności przeciwbakteryjnej i możliwości zmniejszenia szkód spowodowanych reakcją zapalną na infekcje jest szczególnie atrakcyjna. ”- słowa dr.Blaskovicha.

Najważniejsze, że kannabidiol zachował swoją aktywność przeciwko bakteriom, które stały się wysoce oporne na inne popularne antybiotyki. Stworzono warunki przedłużonego narażenia, które prowadzą do oporności na wankomycynę lub daptomycynę, a kannabidiol nie stracił skuteczności. Skuteczność kannabidiolu była również widoczna w niszczeniu biofilmów (biofilmy tworzą błony wewnątrz organizmu, są przez to trudne w leczeniu), fizycznej postaci rozwoju bakterii, która powoduje trudne do leczenia infekcje. źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *