CBD w leczeniu zaburzeń ruchowych

Zaburzenia ruchu, takie jak choroba Parkinsona i dyskineza, to znaczy: nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy kończyn lub całego ciała, które są bardzo wyniszczającymi stanami. Ma to związek ze stresem oksydacyjnym i neurodegeneracją. Często stosowane leki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a dają wręcz niepożądane skutki uboczne. Olej CBD natomiast należy do grupy związków o działaniu przeciwpsychotycznym, przeciwlękowym, przeciwzapalnym i neuroprotekcyjnym, dlatego też wydaje się być obiecującym związkiem do leczenia i / lub zapobiegania zaburzeniom ruchu.

Przyjrzyjmy się badaniom klinicznym i przedklinicznym, które zwracają uwagę na potencjał kannabidiolu w tej dziedzinie.

CBD to jedna z głównych substancji, które występują w roślinach konopi indyjskiej. W przeciwieństwie do THC (Δ9-tetrahydrokannabinolu), CBD nie jest psychoaktywna. Niemniej jednak kolejne badania wykazały, że CBD moduluje działanie Δ9-THC i wykazuje wiele działań w ośrodkowym układzie nerwowym, w tym działanie przeciwpadaczkowe, przeciwlękowe i przeciwpsychotyczne oraz działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, a zarówno stan zapalny, jak i stres oksydacyjny są powiązane z patogenezą różnych zaburzeń ruchowych, takich jak choroba Parkinsona. źródło

Choroba Parkinsona jest jednym z najczęstszych zaburzeń neurodegeneracyjnych, a jej występowanie rośnie z wiekiem. Choroba charakteryzuje się upośledzeniem ruchowym (hipokinezja, drżenie, sztywność mięśni) i objawami niemotorycznymi, jak:

  • zaburzenia snu
  • deficyty poznawcze
  • lęk i depresja
  • objawy psychotyczne

Patofizjologia Parkinsona wiąże się z utratą neuronów dopaminergicznych ze śródmózgowia, a w konsekwencji prowadzi do zmniejszonego poziomu dopaminy.

Pierwsze badanie z CBD na pacjentach z chorobą Parkinsona miało na celu sprawdzenie wpływu CBD na objawy psychotyczne. Leczenie CBD przez 4 tygodnie zmniejszało objawy psychotyczne, oceniane za pomocą Skróconej Skali Oceny Psychiatrycznej i Kwestionariusza Psychozy Parkinsona, bez pogarszania funkcji motorycznych i wywoływania działań niepożądanych. Później, w serii przypadków z czterema pacjentami z tą samą chorobą, potwierdzono, że CBD jest w stanie zmniejszyć częstotliwość zdarzeń związanych z zaburzeniem zachowania snu REM. Ponadto, chociaż nie poprawia funkcji motorycznych pacjentów z Parkinsonem lub ogólnego wyniku objawów, leczenie za pomocą CBD przez 6 tygodni poprawia jakość życia pacjentów. Autorzy sugerują, że efekt ten może być związany z właściwościami przeciwlękowymi, przeciwdepresyjnymi i przeciwpsychotycznymi CBD . źródło

Następne badania przeprowadzone na gryzoniach wykazały, że CBD zapobiega i / lub odwraca zwiększoną katalepsję oraz wykazuje działanie neuroprotekcyjne u gryzoni.

Inne zaburzenia ruchowe takie, jak dystonia, są wynikiem nieprawidłowego napięcia mięśni, powodującego mimowolne skurcze mięśni i powtarzające się ruchy lub nieprawidłową postawę. W 1986 roku naukowcy przeprowadzili badania i jako pierwsi ocenili wpływ samego CBD na zaburzenia ruchowe. W tym otwartym badaniu pięciu pacjentów z zaburzeniami ruchu dystonicznego wykazano 20–50% poprawę objawów dystonicznych podczas leczenia CBD przez 6 tygodni. Warto zauważyć, że dwóch pacjentów z jednoczesnymi objawami Parkinsona wykazywało pogorszenie hipokinezji i / lub drżenia spoczynkowego po otrzymaniu wyższych dawek CBD. Należy jednak zauważyć, że w dwóch nowszych badaniach z udziałem pacjentów z Parkinsonem nie zaobserwowano pogorszenia funkcji motorycznych. Zgodnie uczeni opisali poprawę objawów dystonicznych u dwóch pacjentów – jednego z idiopatycznym kurczowym kręczem szyi i jednego z uogólnioną dystonią skrętną – po ostrym leczeniu CBD. źródło

Podsumowanie

Badania nad rolą CBD w leczeniu zaburzeń ruchowych są niezbyt liczne. Ponadto występują różnice w dawce i czasie trwania leczenia, a także w stadium choroby (np. pacjenci z Parkinsonem są leczeni tylko w zaawansowanym stadium choroby). Fakt, że w badaniach klinicznych CBD podaje się dopiero po tym znaczącym postępie choroby, może wyjaśniać sprzeczne wyniki. Niestety wczesna diagnoza Parkinsona pozostaje wyzwaniem, utrudniającym wdrożenie strategii zapobiegawczych. Opracowanie kryteriów diagnostycznych umożliwiających wykrycie Parkinsona we wczesnych stadiach prawdopodobnie rozszerzy zastosowanie CBD w tej chorobie. Niezależnie od tego korzystny profil neuroprotekcyjny CBD, dodany do opisanych tutaj przypadków, jest zachęcający. Niewątpliwie potrzebne są dalsze badania w celu potwierdzenia tych początkowych danych i wyjaśnienia mechanizmów związanych z prewencyjnym i / lub terapeutycznym potencjałem CBD w zaburzeniach ruchowych. źródło

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *