KONOPIE jako ekonomiczny motor po ustąpieniu pandemii COVID – 19

W ubiegłym tygodniu Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych (EIHA) zamieściło na swojej stronie manifest nawołujący do zaakceptowania konopi jako roślin uprawnych oraz potępiło obecną sytuację klimatyczną:

„Dzisiejsze katastrofy środowiskowe i zdrowotne są ceną, jaką świat płaci za negatywne kwestie zewnętrzne, wynikające z globalnego wzrostu gospodarczego, który oparty jest na indywidualizmie, chciwości i braku szacunku dla wszystkich innych form życia”. źródło

Manifest porusza temat, w jakim stopniu konopie mogą przyczynić się do tworzenia ekologicznej i zrównoważonej przyszłości dla naszej planety, przy wykorzystaniu ich jako pożywnej żywności i ekologicznych produktów niespożywczych, nie zanieczyszczając przy tym gleby i powietrza.

Aby szybko rozwinąć potencjał gospodarczy konopi, konieczne są innowacyjne, pierwsze w świecie zmiany legislacyjne w celu stworzenia warunków umożliwiających szybkie odblokowanie rynku konopi, jeżeli zniesione zostaną ograniczenia karne, a także usunięcie szeregu innych obostrzeń względem konopi, między innymi (1):

  • maksymalna zawartość THC (tetrahydrokannabinol) w nasionach w wysokości 0,3%, wtedy rolnicy mogliby hodować odmiany stosowne do zapotrzebowania konsumentów. źródło

Szybkie wprowadzenie daleko idących, proaktywnych i wzmacniających przepisów jest konieczne, aby pozytywnie wpłynąć na obszary wiejskie i nie tylko. Korzyści ekonomiczne takie, jak tworzenie miejsc pracy dla rolników, przyczyniłyby się do zmian środowiskowych i wzrostu gospodarczego (2).

Aby te zmiany wprowadzić w życie, potrzebne są mocne żądania i jednoznaczne decyzje.

Propozycje EIHA:

  1. Powinno się docenić wkład konopi w środowisko naturalne i zachęcać do używania ich w rolnictwie jako rośliny wspomagające pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery.
  2. Państwa członkowskie UE nie powinny stosować przepisów dotyczących kontroli narkotyków wobec konopi przemysłowych i produktów pochodnych, o ile przestrzegane są limity ustalone dla zawartości THC.
  3. Maksymalna dopuszczalna zawartość THC w uprawach powinna wynosić do 0,3%.
  4. Zarówno w zbieraniu plonów, jak i w produkcji, producenci powinni mieć możliwość wykorzystywania wszystkich części rośliny, a także wprowadzania do obrotu dowolnego produktu, o ile przestrzegane są limity ustalone dla zawartości THC.
  5. Konopie i preparaty z konopi, które zawierają naturalnie występujące ilości kannabinoidów, nie powinny być uważane za nowy rodzaj żywności.
  6. Należy ustalić rozsądne wartości orientacyjne dla poziomu THC w żywności i paszy.
  7. Wszystkie surowce pochodzenia konopnego powinny być dozwolone jako składniki kosmetyków.
  8. Unia Europejska powinna docenić i promować wykorzystywanie włókien konopnych w produkcji krótkich i długich włókien tekstylnych.
  9. Materiały budowlane z konopi należy stosować nie tylko w sektorze publicznym, ale i prywatnym, aby całkowicie lub częściowo zastąpić inne, mniej ekologiczne alternatywy. źródło

Podsumowanie

Jednym słowem „Świat został wywrócony do góry nogami” i my jako obywatele Świata powinniśmy się nad tym zastanowić i nie siedzieć bezczynnie.

„Zmiana sposobu myślenia musi teraz zostać przełożona na konkretne propozycje i ostatecznie na decydujące działania, ponieważ tylko drastyczna zmiana paradygmatu pozwoli nam zejść z tej niebezpiecznej trajektorii”. źródło

Naprawdę wierzymy, że konopie liczą się w tej grze i dlatego uważamy, że ten manifest pojawił się w bardzo ważnym momencie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *