Moc oleju CBD

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że to składnik CBD konopi indyjskich przyniósł najbardziej uderzające wyniki testów w odniesieniu do wielu chorób. Wyższe stężenie CBD w olejach konopnych, skutkuje większą mocą.

Powiązanie układu endokannabinoidowego z wieloma chorobami neurodegeneracyjnymi sprawia, że ​​system ten jest obiecującym celem terapeutycznym. Jednak terapeutyczne znaczenie kannabinoidów jest utrudnione przez odurzające działanie THC, głównego psychoaktywnego składnika konopi. Alternatywnie, ekstrakt konopny CBD zyskuje popularność w zastosowaniach medycznych ze względu na inny mechanizm działania niż THC. Obecny rozwój leków kannabinoidowych charakteryzuje się dwiema charakterystycznymi ścieżkami, z których jedna koncentruje się na bezpośrednim stosowaniu olejków CBD, a druga na stosowaniu naturalnego lub syntetycznego CBD.

Jak dotąd mechanizmy działania CBD nie są w pełni wyjaśnione. CBD med moduluje receptory ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takie jak CB1, CB2, receptor serotoninowy 1A (5-HT1A), TRPV1 i PPARγ, chociaż słabo wiąże się z miejscem wiązania THC na receptorach kannabinoidowych CB1 i CB2. CBD może antagonizować funkcję receptora CB1 poprzez negatywną allosteryczną modulację ortosterycznego miejsca receptora. CBD może być odwrotnym agonistą receptora CB2, częściowo wyjaśniając jego właściwości przeciwzapalne, które są również wspierane przez aktywację CBD PPARɤ.

Wysokie dawki CBD aktywują receptory TRPV1, promując działanie anksjolityczne, czyli działanie polegające na przekazie impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym, powodujące zmniejszenie lęku, niepokoju, napięcia emocjonalnego i objawów somatycznych. CBD zwiększa również transmisję serotoninergiczną i glutaminergiczną poprzez pozytywną allosteryczną modulację receptorów serotoninowych 5-HT1A [10]. Aktywacja receptora 5-HT1A jest również zaangażowana w neuroprotekcję CBD w modelach in vitro dorosłych i noworodków szczurów z ostrym niedotlenieniem i niedokrwieniem mózgu. Allosteria to proces regulacji wielu protein. Modulacja allosteryczna to rodzaj procesu, podczas którego modyfikowany jest sposób reakcji receptora. W momencie, gdy dochodzi do modulacji pozytywnej, dochodzi do wzmocnienia reakcji receptora, w przypadku modulacji negatywnej – odwrotnie. 

CBD jest metabolizowany w wątrobie i jelicie przez izoformy cytochromu P450 (CYP) CYP2C19 i CYP3A4 oraz 5′-difosfoglukuronozylotransferazę (UGT) UGT1A7, UGT1A9 i UGT2B7, wytwarzając głównie metabolity hydroksylowane i karboksylowane. CBD hamowało metabolizm barbituranów, wydłużając czas snu indukowanego barbituranami u myszy, a także metabolizm wątrobowy fenazonu z powodu hamowania enzymów mikrosomalnych CYP3A i CYP2C. Inne badania sugerowały, że CBD indukowało również wątrobowe CYP3A, CYP2B i CYP2C. Później wykazano, że CBD hamuje metaboliczną hydroksylację THC u ludzi. Interakcja farmakokinetyczna między THC i CBD może wyjaśniać, dlaczego podanie CBD przed THC nasila działanie THC.

Nasuwa się jeden wniosek, złożoność CBD oferuje ogromny potencjał terapeutyczny. Oleje konopne CBD znajdują zastosowanie w kuracji większości chorób cywilizacyjnych oraz neurologicznych. Preparaty CBD wykazują korzystny wpływ farmakologiczny zarówno na nasze ciało, jak i umysł.

Źródło do artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *