Moc oleju CBD

Po pierwsze, ważne jest aby zrozumieć, że to składnik CBD konopi indyjskich przyniósł najbardziej uderzające wyniki testów w odniesieniu do wielu chorób. Wyższe stężenie CBD w olejach, skutkuje większą  mocą .

Powiązanie układu endokannabinoidowego z wieloma chorobami neurodegeneracyjnymi sprawia, że ​​system ten jest obiecującym celem terapeutycznym . Jednak terapeutyczne znaczenie kannabinoidów jest utrudnione przez odurzające działanie THC, głównego psychoaktywnego składnika konopi . Alternatywnie, CBD zyskuje popularność w zastosowaniach medycznych ze względu na inny mechanizm działania niż THC. Obecny rozwój leków kannabinoidowych charakteryzuje się dwiema charakterystycznymi ścieżkami, z których jedna koncentruje się na bezpośrednim stosowaniu olejków CBD, a druga na stosowaniu naturalnego lub syntetycznego CBD .

Jak dotąd mechanizmy działania CBD nie są w pełni wyjaśnione . CBD moduluje receptory ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takie jak CB1, CB2, receptor serotoninowy 1A (5-HT1A), TRPV1 i PPARγ, chociaż słabo wiąże się z miejscem wiązania THC na receptorach kannabinoidowych CB1 i CB2 . CBD może antagonizować funkcję receptora CB1 poprzez negatywną allosteryczną modulację ortosterycznego miejsca receptora . CBD może być odwrotnym agonistą receptora CB2, częściowo wyjaśniając jego właściwości przeciwzapalne, które są również wspierane przez aktywację CBD PPARɤ .

Wysokie dawki CBD aktywują receptory TRPV1 promując działanie anksjolityczne, czyli działanie polegające na przekazie impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym powodujące działanie zmniejszające lęk, niepokój, napięcie emocjonalne i objawy somatyczne. CBD zwiększa również transmisję serotoninergiczną i glutaminergiczną poprzez pozytywną allosteryczną modulację receptorów serotoninowych 5-HT1A [10]. Aktywacja receptora 5-HT1A jest również zaangażowana w neuroprotekcję CBD w modelach in vitro dorosłych i noworodków szczurów z ostrym niedotlenieniem i niedokrwieniem mózgu. Allosteria to proces regulacji wielu protein. Modulacja allosteryczna jest to rodzaj procesu, podczas którego modyfikowany jest sposób reakcji receptora. W momencie gdy dochodzi do modulacji pozytywnej dochodzi do wzmocnienia reakcji receptora, w przypadku modulacji negatywnej – odwrotnie. 

CBD jest metabolizowany w wątrobie i jelicie przez izoformy cytochromu P450 (CYP) CYP2C19 i CYP3A4 oraz 5′-difosfoglukuronozylotransferazę (UGT) UGT1A7, UGT1A9 i UGT2B7, wytwarzając głównie metabolity hydroksylowane i karboksylowane. CBD hamowało metabolizm barbituranów, wydłużając czas snu indukowanego barbituranami u myszy, a także metabolizm wątrobowy fenazonu z powodu hamowania enzymów mikrosomalnych CYP3A i CYP2C. Inne badania sugerowały, że CBD indukowało również wątrobowe CYP3A, CYP2B i CYP2C. Później wykazano, że CBD hamuje metaboliczną hydroksylację THC u ludzi. Interakcja farmakokinetyczna między THC i CBD może wyjaśniać, dlaczego podanie CBD przed THC nasila działanie THC.

Wnioski nasuwają się jedne, złożoność CBD oferuje ogromny potencjał terapeutyczny. Oleje CBD znajdują zastosowanie w kuracji większości chorób cywilizacyjnych oraz neurologicznych. Preparaty CBD  wykazują korzystny wpływ farmakologiczny zarówno na nasze ciało jak i umysł.

Źródło do artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *